För främjandet av limousiner i yrkestrafik

SLO Årsmöte 2010-05-03

Det andra årsmötet i SLO Svensk Limousineorganisation har gått av stapeln.

11 av till dags dato 17 medlemsföretag var på plats i Örebro. Hans Hallberg från LimoEurope AB som är ordförande i föreningen sitter kvar ett år till, då hans mandattid är 2 år. Även Lena Karlsson från Taxi Borås AB som blev vald till sekreterare på årsmötet 2010 sitter kvar ännu ett år. Ny kassör i SLO är Björn Tisjö från Kronobergs Limousineservice och han sitter kvar till 2013. Suppleanter till dessa tre är Rikard Eriksson, LimoEurope AB som sitter kvar ett år till och Pierre Lago, Classic Limousine Sweden AB som sitter kvar till 2013. Revisorn Sarah Högman, Sörmlands Limousine Service sitter kvar medan vi har en ny revisorssuppleant i form av Håkan Hägglund, Norsholms Taxi & Limousine. Valberedning bestående av Tony Moberg, Alingsås Limousine och Patrik Jonsson, SunLimo kvarstår.

Medlemsavgiften sattes till 2000 kronor för 2011. Har man inte en limousine med yrkestrafiktillstånd så kan man ändå bli stödmedlem för en avgift på minst 500 kronor om året. Företag kan även bli samarbetspartners till SLO om de ger medlemmar minst 10% rabatt.

Bl.a. detta kommer SLO Svensk Limousineorganisation att arbeta vidare med under året:

Utskänkningstillstånd
LimoEurope kommer att skicka en ”Ansökan om utskänkningstillstånd” till kommunen. Medlemmarna presenterades denna ansökan och deras utlåtande var att den var mycket väl genomtänkt och kommer troligtvis att gynna alla medlemsföretag. Kostnad för denna ansökan är 8000 kronor och SLO:s medlemmar är överens om att bekosta detta.

Sidoåkande säten
Den 25 februari i år blev det klart att en individuell prövning ska införas på fordon som är tagna i bruk utanför EU. Den 26 februari frågade Hans Hallberg Transportstyrelsen och Bilprovningen om hur detta skulle påverka nyinförseln av fordon som våra. Bilprovningen gav ett diffust svar om att de amerikanska reglerna borde gälla, medan TS inte ville svara. Om man godkänner själva fordonet måste man även tillåta säteskonfigurationen är den aktuella tolkningen. I mars 2012 ska LimoEurope ha en limousine som tagits i bruk senare än 2008 i lager, för att se vad en prövning ger.

Ny prisinformation
SLO har ansökt om dispens hos Transportstyrelsen och inväntar besked. Vi vill ha en mindre prisinformation. Motivering för detta är följande; Det handlar om en Limousine, inte en taxi – en helt annan form av yrkestrafik som mestadels består av förhandsbokningar. Alla medlemmar kör med fastpris, aldrig på taxameter. Prisinformationen som finns hos förarna skulle därför vara fullt tillräckligt på en Limousine. För att kunden ska välja seriösa åkare (ej svartåkare) bör limousinerna vara snyggare än deras på alla sätt. Kunder vill ej se ett stort klistermärke så detta gynnar svartkörning. Vem vill ha ett stort klistermärke i rutan när man kör bröllop?

För styrelsen i SLO Svensk Limousineorganisation,
Rikard Eriksson (baserat på protokoll av Lena Karlsson)