För främjandet av limousiner i yrkestrafik

SLO Årsmöte 2010-09-21

På tisdagen var det då äntligen dags för det första årsmötet i SLO Svensk Limousineorganisation.

11 av till dags dato 13 medlemsföretag var på plats, samt några potentiella framtida medlemsföretag. Hans Hallberg från LimoEurope AB valdes till ordförande i föreningen, med en mandattid på 2 år. Då styrelsen sitter med växelvis avgång kommer Lena Karlsson från Taxi Borås AB som blev vald till sekreterare endast sitta ett år, medan kassör Anneli Pyysalo från Limos.se ska sitta 2 år. Suppleanter till dessa tre blev Rikard Eriksson, LimoEurope AB och Julia Thejls, O & CT Limousineservice. Det valdes även en revisor i form av Sarah Högman, Sörmlands Limousine Service och en revisorssuppleant som blev Jim Tjärnström, Sundsvalls Limousin. Sist men inte minst valdes en valberedning bestående av Tony Moberg, Alingsås Limousine och Patrik Jonsson, SunLimo.

Medlemsavgiften sattes till 2000 kronor för 2010. Har man inte en limousine med yrkestrafiktillstånd så kan man ändå bli stödmedlem för en avgift på 500 kronor om året. Gästexpertis hade bjudits in i form av Ejert Seijboldt, regionsansvarig för Stockholm på Svenska Taxiförbundet.

Detta ska SLO Svensk Limousineorganisation arbeta med det närmaste året:

Då omfattande svartåkning både från svenska och utländska aktörer är ett stort problem för limousinebranschen ska SLO ta fram en handlingsplan för att motverka dessa till nästa årsmöte. SLO kommer även att underlätta för att dessa ska kunna få yrkestrafiktillstånd och börja köra legalt genom att utforma utbildningsmaterial, som ska finnas tillgängligt på webbplatsen.

Nästa fråga var angående taxifickor för limousiner. Organisationen ska utreda hur vi kan få längre parkeringsplatser på strategiska platser.

Sedan följde en lång diskussion angående utskänkningstillstånd. Kontentan blev att det blir väldigt svårt att få utskänkningstillstånd för alkohol men att vi måste arbeta för det ändå. Styrelsen ska ta fram en handvandebeskrivning så att limousineföretagen i alla fall för lagra kundens egen alkohol. Steg två efter det är att gå en kurs och ansöka om att få servera framför allt alkoholsvaga drycker i bilarna.

Det är förbjudet att ta en limousine med så kallat sidoåkande säte (vanligtvis en hörnsoffa) i bruk om fordonet är tillverkat senare än oktober 2008. Detta förbud har Hans Hallberg länge försökt häva och han kommer bearbeta kontakter och myndigheter i sin nya befattning som ordförande i SLO. Vi måste få behålla vår unika passagerarmiljö och kunna utöka med säkrare och mer miljövänliga limousiner!

Mötessekreterare: Rikard Eriksson

Här finns en sammanfattning över vad SLO ska arbeta med.

Tack till
Tomas Carlqvist
på Nova Limousine
för fotografierna.